Αλλαγή Χώρου Συνάντησης

Η είσοδος είναι μονο για τους διαχειριστές.