Δημοσίευμα στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ - Οι µαθητές του Δηµοσθένη

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου, 2010

Με χρήσιµες τεχνικές βελτιώνουν την επικοινωνιακή ικανότητά τους
Ρεπορτάζ: Γιώργος Αράπογλου - Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
«Συνηθίζεται να λέµε πως όταν κάνεις σχέδια, ο Θεός γελάει. Ωστόσο, δεν είναι καλό να µην κάνεις σχέδια. Αν δεν τα καταφέρεις, δεν πειράζει. Σύντοµα θα υπάρξουν άλλα».
Με αυτές τις φράσεις ο κ. Γιώργος Ηγουµενάκης, ιδιωτικός υπάλληλος, ολοκλήρωσε την πρώτη οµιλία του στη συνάντηση των µελών του Ελληνικού Τoastmasters Club, του πρώτου ελληνικού οµίλου ρητορικής τέχνης, του οποίου είναι µέλος προκειµένου να βελτιώσει την επικοινωνιακή ικανότητά του στον τοµέα της εργασίας του
Μέλη του οµίλου είναι εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, στελέχη επιχειρήσεων, φοιτητές και κυρίως όσοι αγαπούν τη γλώσσα. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι συµµετέχοντες µαθαίνουν χρήσιµες τεχνικές για τη δηµόσια οµιλία και την επικοινωνία ώστε να κάνουν πρακτική και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην οµιλία.
«Εδώ και τρία χρόνια παρακολουθώ το αγγλόφωνο πρόγραµµα στη χώρα µας και έχω διαπιστώσει πως τόσο ο λόγος µου όσο και η επικοινωνιακή ικανότητά µου έχουν βελτιωθεί αισθητά. Ακόµα περισσότερο, αφού ως εκπαιδευτικός έρχοµαι καθηµερινά σε επαφή µε παιδιά και γονείς και έχω ευθύνη να χρησιµοποιώ σωστά τη γλώσσα. Ωστόσο, πέρα από αυτό, µου αρέσει πολύ η ελληνική γλώσσα και χαίροµαι όταν µιλώ σε άλλους. Θεωρήσαµε λοιπόν απαραίτητο να δηµιουργηθεί και ελληνόφωνο τµήµα αφού η ελληνική γλώσσα έχει τεράστιο πλούτο. Το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει µεγάλη ανταπόκριση, τόση που σκεπτόµαστε τη δηµιουργία και νέων συλλόγων», λέει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του Ελληνικού Τoastmasters Club και διευθυντής του Ελεύθερου Ωδείου κ. Αλέξανδρος Φωτεινός. Σκοπός του οµίλου είναι η παροχή της δυνατότητας σε όσους επιθυµούν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη δηµόσια οµιλία και την επικοινωνία γενικώς, ενώ πολλοί συµµετέχουν στο πρόγραµµα µε κίνητρο να ξεπεράσουν τον φόβο της οµιλίας µπροστά σε ακροατήριο. Σε κάθε συνάντηση ο συµµετέχοντες παραθέτουν µικρές προετοιµασµένες ή µη, οµιλίες διάρκειας 5’ – 7’. Στο πρώτο επίπεδο οι οµιλητές πρέπει να παραθέσουν δέκα οµιλίες, ενώ καθένας στην πρώτη οµιλία του καλείται να σπάσει τον πάγο µε το ακροατήριο µε µια αυτοπαρουσίαση, προσπαθώντας παράλληλα να ανακαλύψει επιδεξιότητες του λόγου του που δεν γνώριζε ή που χρειάζονται βελτίωση. Για κάθε τύπο οµιλίας υπάρχουν ειδικά εγχειρίδια, τα οποία προς το παρόν συναντώνται µόνο στην αγγλική γλώσσα, ενώ κάθε οµιλητής ανεβαίνει επίπεδο δυσκολίας κάθε φορά που ολοκληρώνει έναν κύκλο οµιλιών.
Οι συναντήσεις των µελών
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο συντονιστής φροντίζει για την τήρηση της σειράς των οµιλητών και ο χρονοµέτρης για τον χρόνο κάθε οµιλίας. Επίσης, παρακολουθούν ο υπεύθυνος για τη γλωσσική επιµέλεια, ο οποίος επισηµαίνει σε πόσα γλωσσικά λάθη υπέπεσε ο οµιλητής ώστε να µην τα επαναλάβει, και ο µετρητής των παύσεων και των επιφωνηµάτων που χρησιµοποιεί κατά τη διάρκεια της οµιλίας του. Επιπλέον, για κάθε οµιλητή υπάρχει αξιολογητής, ενώ στο τέλος όλων των οµιλιών οι συµµετέχοντες ψηφίζουν τους καλύτερους οµιλητές αυθόρµητου λόγου ή προετοιµασµένων οµιλιών. «Εγινα µέλος του οµίλου τόσο γιατί ήθελα να βελτιώσω την προσωπική µου οµιλία όσο και γιατί ήθελα να αντλήσω ιδέες ώστε να τις χρησιµοποιήσω στην τάξη. Επιπλέον, όλοι έχουµε ανάγκη να βελτιώνουµε συνεχώς την επικοινωνιακή ικανότητά µας, κατ’ επέκταση και τη ζωή µας», δήλωσε κατά την αυτοπαρουσίασή της η δασκάλα κ. Φωτεινή Εγγλέζου, η οποία έθεσε και τη λέξη της ηµέρας «υποβολιµαίος», την οποία οι οµιλητές θα έπρεπε να χρησιµοποιήσουν στον λόγο τους µέχρι το τέλος της συνάντησης.
Ο φόβος του ακροατηρίου
Πολλοί συµµετέχουν στο πρόγραµµα µε κίνητρο να ξεπεράσουν τον φόβο της οµιλίας µπροστά σε ακροατήριο
Διεθνής οργανισµός
Το ελληνικό club ρητορικής είναι επίσηµο παράρτηµα των Τoastmasters Ιnternational, ενός διεθνούς µη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισµού µε 260.000 µέλη και 12.500 συλλόγους σε 113 χώρες που απευθύνεται σε όσους θεωρούν τον λόγο σηµαντικό εργαλείο στην επαγγελµατική και προσωπική τους ζωή και θέλουν να βελτιωθούν στη χρήση του.