Αλλαγή Χώρου Συνάντησης

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλο το αρχείο των προηγούμενων συναντήσεών μας

Το αρχείο συναντήσεων ανακαινίζεται. Λείπουν οι συναντήσεις πριν την συνάντηση 135. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας.Συναντήσεις 2016-2017

Συναντήσεις 2015-2016

Συναντήσεις 2014-2015

Συναντήσεις 2013-2014

Συναντήσεις 2012-2013

Συναντήσεις 2011-2012

Συναντήσεις 2010-2011

Συναντήσεις πριν την επίσημη ίδρυση