Συνέδριο D59 + D95, Αθήνα

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 25 Μαΐου, 2018 - 09:00

Το συνέδριο θα είναι και για τις δύο περιφέρειες των Toastmasters στην Ευρώπη. Την επόμενη χρονιά οι δύο περιφέρειες θα χωριστούν σε 6.
Αναμένετε για περισσότερες πληροφορίες.