Αλλαγή Χώρου Συνάντησης

Ημερομηνίες συναντήσεων 2018-2019Οι προγραμματισμένες συναντήσεις του ομίλου για το εκπαιδευτικό έτος 2018-19 είναι οι παρακάτω. Για την ακριβή τοποθεσία της κάθε συνάντησης παρακαλούμε όπως ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας λίγες μέρες πριν.

Ημερομηνία Συνάντηση
5 Ιουλίου 2018 Συνάντηση Ομίλου
19 Ιουλίου 2018 Συνάντηση Ομίλου
26 Ιουλίου 2018 Συνάντηση Ομίλου
6 Σεπτεμβρίου 2018 Συνάντηση Ομίλου
20 Σεπτεμβρίου 2018 Συνάντηση Ομίλου