Αρμοδιότητες Προεδρείου Ομίλου

Αρμοδιότητες Προεδρείου Ομίλου

Πρόεδρος

Ο/η πρόεδρος είναι υπεύθυνος να παρέχει το υποστηρικτικό περιβάλλον που χρειάζονται τα μέλη, για να επιτύχουν τους στόχους προσωπικής ανάπτυξης που έχουν θέσει, να διασφαλίζει ότι τα μέλη ωφελούνται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Toastmasters και να φροντίζει ο όμιλος να προσελκύει νέα μέλη αλλά και να διατηρεί τα ήδη εγγεγραμμένα.

Αντιπρόεδρος για την Παιδεία

Ο/η αντιπρόεδρος για την παιδεία είναι υπεύθυνος να παρέχει και να διατηρεί το θετικό περιβάλλον και τα προγράμματα μέσω των οποίων τα μέλη μπορούν να μάθουν και να αναπτυχθούν. Διεκπεραιώνοντας με επιτυχία το ρόλο του, ο όμιλος θα έχει ικανοποιημένα μέλη και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Αντιπρόεδρος για τα μέλη

Ο/η αντιπρόεδρος για τα μέλη είναι υπεύθυνος να γίνονται νέες εγγραφές και να εξασφαλίσει μια ισχυρή βάση μελών, ικανοποιώντας τις ανάγκες τους. Ο ρόλος του είναι κρίσιμος για την ανάπτυξη και επιτυχία του ομίλου.

Αντιπρόεδρος για τις δημόσιες σχέσεις

Ο/η αντιπρόεδρος για τις δημόσιες σχέσεις είναι υπεύθυνος να συντονίσει ένα ενεργό πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων και δημοσιότητας. Ο ρόλος του είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και επιτυχία του ομίλου. Οι προσπάθειές του βοηθούν στο να προσελκύονται νέα μέλη.

Γραμματέας

Ο/η γραμματέας είναι υπεύθυνος να κρατάει οργανωμένα και ξεκάθαρα όλα τα αρχεία του ομίλου, π.χ. κατάλογο μελών και επισκεπτών, αλληλογραφία, πρακτικά συνεδριάσεων, ενημέρωση facebook κλπ

Ταμίας

Ο/η ταμίας είναι υπεύθυνος να κρατάει οργανωμένα και ξεκάθαρα όλα τα αρχεία που αφορούν τα οικονομικά του ομίλου, να διαχειρίζεται το ταμείο (εισπράξεις - πληρωμές) και να φροντίζει ώστε ο όμιλος να διατηρεί την οικονομική του σταθερότητα.

Υπεύθυνος οργάνωσης

Ο/η υπεύθυνος οργάνωσης είναι υπεύθυνος να φροντίζει την περιουσία του ομίλου (τον όποιο εξοπλισμό δηλαδή), να κανονίζει αίθουσα για τις συναντήσεις, να προετοιμάζει το χώρο κάθε φορά και να καλωσορίζει τα μέλη και τους επισκέπτες σε κάθε συνάντηση.

Webmaster

Ο/η webmaster είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία και διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας του ομίλου (ritoriki.gr), καθώς και για την πραγματοποίηση των όποιων αλλαγών συμφωνούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το σχετικό εγχειρίδιο των Toastmasters (2018).