Μέντορες

Γιατί να επιλέξω μέντορα; Γιατί να γίνω μέντορας;O μέντορας είναι το πρόσωπο που βοηθά τα νέα μέλη να γνωρίσουν εύκολα και γρήγορα το πρόγραμμα του ομίλου. Ενθαρρύνει τα νέα μέλη να συμμετέχουν ενεργά στις ποικίλες δραστηριότητες κάθε συνάντησης, ώστε να αναδείξουν τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητες επικοινωνίας και ηγεσίας και να τις αναπτύξουν περισσότερο. Καθοδηγεί και υποστηρίζει τις προσπάθειες των νέων μελών μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαίας αναγνώρισης και σεβασμού.Κάθε μέλος του "Ελληνικού Τoastmasters Club" έχει το δικαίωμα να γίνει μέντορας νεότερων μελών, εφόσον συμπληρώσει την 5η ομιλία από το εγχειρίδιο του Eπαρκούς Ομιλητή. Χάρη στο θεσμό του μέντορα πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητες ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών με άλλα μέλη και η αμοιβαία εκμάθηση νέων δεξιοτήτων.Κάθε μέντορας επιλέγεται από τα ενδιαφερόμενα μέλη κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. Ο μέγιστος αριθμός μελών που μπορούν να συμβουλεύονται τον ίδιο μέντορα είναι πέντε (5). Σε τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να αλλάζει ο μέντορας των μελών σύμφωνα με τις ανάγκες του μέλους. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργούνται στενότερες σχέσεις μεταξύ των μελών και διευρύνεται το πνεύμα συνεργασίας στον όμιλο.Ο θεσμός του μέντορα αποτελεί ακόμα μία δυνατότητα που παρέχει το πρόγραμμα των Toastmasters, ώστε να χτίσουμε όλοι μαζί γερά θεμέλια στην επικοινωνία και την ηγεσία και να πετύχουμε τους στόχους μας! Ας την αξιοποιήσουμε!