Βαθμίδες εκπαιδευτικού προγράμματος

Βαθμίδες εκπαιδευτικού προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί την καρδιά του ρητορικού ομίλου των Toastmasters. Δίνει στα μέλη τη δυνατότητα να αναπτύξουν σταδιακά τόσο τις επικοινωνιακές όσο και τις ικανότητες ηγεσίας. Χάρη στην εφαρμογή του προγράμματος των εγχειριδίων επικοινωνίας και ηγεσίας παρέχονται στα μέλη του ομίλου πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες αναγνώρισης και επιβράβευσης.


Οι βαθμίδες του εκπαιδευτικού προγράμματος επικοινωνίας διαρθρώνονται ως εξής:

  • Eπαρκής Ομιλητής (Competent Communicator - CC)
  • Xάλκινο Επίπεδο Προχωρημένου Ομιλητή (Αdvanced Communicator Bronze - ACB)
  • Aσημένιο Επίπεδο Προχωρημένου Ομιλητή (Αdvanced Communicator Silver - ACS)
  • Xρυσό Επίπεδο Προχωρημένου Ομιλητή (Αdvanced Communicator Gold - ACG)


Οι βαθμίδες του εκπαιδευτικού προγράμματος ηγεσίας διαρθρώνονται ως εξής:

  • Επαρκής Ηγέτης(Competent Leader - CL)
  • Χάλκινο Επίπεδο Προχωρημένου Ηγέτη (Αdvanced Leader Bronze - ALB)
  • Aσημένιο Επίπεδο Προχωρημένου Ηγέτη (Advanced Leader Silver - ALS)


H συνδυαστική ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επικοινωνίας και ηγεσίας οδηγεί στην ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα του oμίλου:

  • Διακεκριμένος Toastmaster (Distinguished Toastmaster - DTM)