Εγχειρίδια

Εγχειρίδια

Βασικά εγχειρίδια επικοινωνίας & ηγεσίας

 • Εγχειρίδιο επαρκούς ομιλητή - Competent Communication
 • Εγχειρίδιο επαρκούς ηγέτη - Competent Leadership

Προχωρημένα εγχειρίδια επικοινωνίας

 • Ομιλίες ψυχαγωγίας - The Entertaining Speaker
 • Ομιλίες πληροφόρησης - Speaking To Inform
 • Δημόσιες Σχέσεις - Public Relations
 • Συντονισμός συζητήσεων - Facilitating Discussion
 • Ομιλίες εξειδικευμένου αντικειμένου - Specialty Speeches
 • Ομιλίες Διοικητικών Στελεχών - Speeches by Management
 • Ο επαγγελματίας ομιλητής - The Professional Speaker
 • Τεχνικές παρουσιάσεις - Technical Presentation
 • Ομιλίες πειθούς- Persuasive Speaking
 • Επικοινωνία μέσω video - Communicating on Video
 • Αφήγηση ιστοριών - Storytelling
 • Εκφραστική Ανάγνωση - Interpretive Reading
 • Διαπροσωπική επικοινωνία - Interpersonal Communication
 • Ομιλίες ειδικών περιστάσεων - Special Occasion Speeches
 • Χιουμοριστικές ομιλίες - Humorously Speaking

Βοηθητικά εγχειρίδια επικοινωνίας & ηγεσίας

 • Η φωνή σου ως ομιλητή - Your Speaking Voice
 • Χειρονομίες: Το σώμα σου μιλάει - Gestures: Your Body Speaks
 • Αποτελεσματική Αξιολόγηση - Effective Evaluation