Δομή Συναντήσεων

Δομή συναντήσεων

Οι συναντήσεις του Ελληνικού Toastmasters Club πραγματοποιούνται τουλάχιστον 2 φορές το μήνα.

Οι ρόλοι στο πρόγραμμα συναντήσεων των Toastmasters

 • Συντονιστής

  Είναι ο παρουσιαστής του πρώτου μέρους της συνάντησης. Φροντίζει για την τήρηση του προγράμματος της συνάντησης με ομαλή ροή και χωρίς κενά.

 • Ανέκδοτο

  Για να ξεκινήσει η συνάντηση με μια εύθυμη νότα.

 • Λέξη της ημέρας

  Ο υπεύθυνος του ρόλου διαλέγει μια εύχρηστη λέξη, την οποία καλούνται μέλη και επισκέπτες να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της συνάντησης, με σκοπό τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου μας.

 • Ρητό

  Απλή εκφορά ενός ρητού, με ενδεχόμενα σύντομα σχόλια. Ιδανικός ρόλος για τα νεοεγγεγραμμένα μέλη.

 • Χρονομέτρης

  Χρονομετρεί όλους τους ομιλητές και τους ειδοποιεί με χρωματιστά φώτα σε ποιο χρονικό σημείο βρίσκονται. Στο τέλος της συνάντησης δίνει αναφορά, με σκοπό όλοι να βελτιωθούν στο να δίνουν τις ομιλίες τους εντός χρόνου.

 • Γλωσσική επιμέλεια

  Ο σκοπός του ρόλου είναι να επισημάνει τα πιο σημαντικά γλωσσικά, γραμματικά και συντακτικά λάθη που έγιναν στη συνάντηση, ώστε να μην επαναληφθούν.

 • Μετρητής «α»

  Καταμετρά όλους τους άχρηστους ήχους και τα φωνητικά γεμίσματα των κενών κατά τις ομιλίες, π.χ. «αααα», «εεεε» κλπ. Στο τέλος της συνάντησης ανακοινώνει τα αποτελέσματα, ώστε το κάθε μέλος να εντοπίσει τις αδυναμίες του και να βελτιωθεί.

 • Αυθόρμητος λόγος

  Ο υπεύθυνος για την προετοιμασία θεμάτων αυθόρμητου λόγου καλεί διαδοχικά τους εθελοντές (μέλη και επισκέπτες) και τους ανακοινώνει το θέμα για το οποίο καλούνται να μιλήσουν χωρίς καμία προετοιμασία για 1-2 λεπτά. Το ακροατήριο ψηφίζει στη συνέχεια για τον καλύτερο ομιλητή αυθόρμητου λόγου, ο οποίος κερδίζει συμβολικό δώρο.

 • Η άποψή μου

  Το μέλος που έχει αναλάβει αυτό το ρόλο επιλέγει ένα θέμα που προσφέρεται για αντιπαράθεση και επιχειρηματολογεί για 2-3 λεπτά υπέρ ή κατά, χωρίς απαραίτητα να πιστεύει αυτά που λέει. Στη συνέχεια καλεί διαδοχικά εθελοντές (μέλη και επισκέπτες) να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν για 2-3 λεπτά (επίσης χωρίς υποχρεωτικά να πιστεύουν αυτά που λένε).

 • Ομιλητής

  Μελετά στο εγχειρίδιο τις οδηγίες για την ομιλία που έχει αναλάβει και επιλέγει ένα θέμα της αρεσκείας του, που να προσφέρεται για εξάσκηση στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης ομιλίας. Οι περισσότερες ομιλίες διαρκούν 5 – 7 λεπτά.

 • Αξιολογητής

  Για κάθε ομιλητή υπάρχει ο εντεταλμένος αξιολογητής του (κάποιο από τα παλαιότερα μέλη), ο οποίος έχει το καθήκον να ελέγξει κατά πόσον εφαρμόστηκαν με επιτυχία οι οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου. Στο τέλος της συνάντησης παρουσιάζει τη γραπτή και προφορική του αξιολόγηση.

 • Γενικός αξιολογητής

  Από την αρχή παρακολουθεί όλη την εξέλιξη της συνάντησης και καταγράφει τις παρατηρήσεις του. Στο τέλος δίνει μια ομιλία 2-3 λεπτών, όπου διατυπώνει τα σχόλιά του ως προς τα θετικά σημεία της συνάντησης, καθώς κι εκείνα που επιδέχονται βελτίωση. Σκοπός η γενικότερη βελτίωση της ποιότητας των συναντήσεων του ομίλου.