Προεδρείο

Προεδρείο Ομίλου

2017-18

Μαρίανθη Αχλιόπτα - Πρόεδρος

Μίλτος Κρητικός - Αντιπρόεδρος Παιδείας

Αλέξανδρος Σουρτζής - Αντιπρόεδρος Μελών

Νίκος Βρεττός- Αντιπρόεδρος Δημοσίων Σχέσεων

Αργύρης Καρφάκης- Γραμματέας

Ιωσήφ Νικολαΐδης - Ταμίας

Γιάννης Σακελλαρίου - Υπεύθυνος Οργάνωσης

Αλέξανδρος Αθανασόπουλος - Webmaster


Αρμοδιότητες μελών προεδρείου

Προηγούμενα προεδρεία


Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη όλων των προεδρείων για τη σπουδαία συνεισφορά τους!