Προεδρείο

Προεδρείο Ομίλου

2018 - 2019

Μίλτος Κρητικός - Πρόεδρος

Γιώργος Καπερνάρος - Αντιπρόεδρος Παιδείας

Νίκος Φλεριανός - Αντιπρόεδρος Μελών

Νίκος Κανελλάκης- Αντιπρόεδρος Δημοσίων Σχέσεων

Δήμητρα Καρακώστα- Γραμματέας

Αναστασία Λιάπη - Ταμίας

Αλέξανδρος Αθανασόπουλος - Υπεύθυνος Οργάνωσης, Webmaster


Αρμοδιότητες μελών προεδρείου

Προηγούμενα προεδρεία


Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη όλων των προεδρείων για τη σπουδαία συνεισφορά τους!