Εκπαίδευση Προεδρείων

Ημερομηνία: 
Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου, 2019 - 10:00

Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου είναι προγραμματισμένη η εκπαίδευση Αξιωματούχων των ομίλου του Area (COT - Club Officers Training).
Η εκπαίδευση θα γίνει στον ίδιο χώρο με τον Διαγωνισμό της 23 Φεβρουαρίου.
Αναμένουμε το πρόγραμμα και την ώρα έναρξης. Ελέγξτε το Σάββατο για περισσότερες πληροφορίες.