Συνέδριο District 109

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 17 Μαΐου, 2019 - 09:00

Το συνέδριο του District 109 στο οποίο ανήκουμε θα γίνει στην Γενόβη, 17-19 Μαΐου 2019.
Το συνέδριο περιλαμβάνει διαγωνισμούς και workshops.