Υπόσχεση Μελών

Η υπόσχεση των μελών των Toastmasters

Το να είσαι μέλος των Toastmasters σημαίνει πολύ περισσότερα από απλά να αυτοδεσμευτείς για προσωπική ανάπτυξη. Κάθε νέο μέλος που γράφεται σε έναν όμιλο Toastmasters αναλαμβάνει μια δέσμευση έναντι του ομίλου, των μελών του, αλλά και του διεθνούς οργανισμού στο σύνολό του.

Ως μέλος του διεθνούς και ελληνικού ομίλου Toastmasters, δεσμεύομαι…

  • να παρακολουθώ τακτικά τις συναντήσεις του ομίλου
  • να προετοιμάζω τις ομιλίες και τα ηγετικά σχέδια εργασίας δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μου βάσει των εγχειριδίων Επαρκούς/Προχωρημένης Επικοινωνίας και Ηγεσίας
  • να προετοιμάζομαι κατάλληλα και να εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου κατά τη διάρκεια των συναντήσεων
  • να παρέχω στα υπόλοιπα μέλη του ομίλου υποβοηθητικές και εποικοδομητικές αξιολογήσεις
  • να συμβάλω στη διατήρηση της θετικής, φιλικής ατμόσφαιρας που είναι αναγκαία κατά τη μαθησιακή διαδικασία για την ανάπτυξη όλων των μελών
  • να παρέχω τις υπηρεσίες μου στον όμιλο ως μέλος του προεδρείου
  • να φέρομαι στα μέλη και τους καλεσμένους του ομίλου με σεβασμό και ευγένεια
  • να προσκαλώ επισκέπτες στις συναντήσεις του ομίλου, ώστε να γνωρίσουν τα οφέλη της ένταξής τους σε αυτόν
  • να τηρώ τις οδηγίες και τους κανόνες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Toastmasters
  • να τηρώ τις αρχές ειλικρίνειας και ηθικής δραστηριοποίησης που απορρέουν από τη συμμετοχή μου στον όμιλο Τοastmasters