Καφέ Κυδαθηναίων

Πλατεία Φιλομούσου Εταιρίας 2
10608 Αθήνα